Metanolis

Metanolio kiti pavadinimai (sinonimai): metilo alkoholis, karbinolis, medžio spiritas.

Cheminė formulė: CH3OH

Molinė masė: 32,04 g/mol

CAS Nr.: 67-56-1